Opvoeden doet u niet alleen ...

Het Tuinhuis biedt een kind(er)vriendelijke opvang, met 125 kindplaatsen voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar, evenals een buitenschoolse opvang t/m 12 jaar. Wij zijn geen vervanging voor thuis, maar creëren een leuke en vertrouwde thuissituatie.

Vacature

Gezocht met spoed: Flexibele invalkrachten en een schoonmaakster met pit!
Sollicitaties met motivatie kunnen gestuurd worden naar margablaak@het-tuinhuis.nl.


Vacature oudercommissie

Gezocht: Een ouder die mee wilt denken over het reilen en zeilen van het Tuinhuis. Bij voorkeur een ouder van de peuterspeelzaal.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u een mailtje sturen naar de oudercommissie.

Boskoop: ouderraad.hettuinhuis@gmail.com

Bodegraven: octuinhuisbodegraven@gmail.com

Gezocht gastouder in Bodegraven

Per 1 oktober zijn wij op zoek naar een flexibele gastouder voor 2 kinderen van de Willibrordschool. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze GOB coördinator Reli Vroegop. 

Emailadres: gastouderbureau@het-tuinhuis.nl