Algemene informatie: Ruilservice KDV en BSO

In principe komen de kinderen met een vast contract vaste dagen naar Het Tuinhuis. Dit komt de stabiliteit, het zich veilig voelen van kinderen op de groep en daarmee de pedagogische kwaliteit ten goede. Wanneer een kind door omstandigheden niet naar de opvang heeft kunnen komen, biedt Het Tuinhuis de mogelijkheid om dagen te ruilen. Aan deze extra dienstverlening kunnen ouders geen rechten ontlenen.

Aanvragen van ruildagen voor KDV en BSO

Het Tuinhuis biedt ouders de gelegenheid om onbeperkt te ruilen, mits de BKR (beroepskracht-kindratio), de groepssamenstelling en personele bezetting dat toelaat.

Bij afwezigheid van uw kind in de opvang, dient u voor 7.00 uur ’s ochtends uw kind af te melden in de ouderapp Konnect. Wanneer uw kind voor 7.00 uur afgemeld is, bouwt u tegoeden op. Deze tegoeden kunt u terug zien in de ouderapp Konnect. Dit tegoed kunt u gebruiken voor het afnemen van een ruildag. U kunt tot het einde van het contract gebruik maken van deze service, hierna vervalt het resterende tegoed. 

Een ruildag kunt u alleen via de ouderapp Konnect aanvragen. Minimaal 5 dagen van te voren wordt er bevestiging of afwijzing gegeven. Ruildagen kunnen niet mondeling aangevraagd of toegezegd worden op de groep. De verzoeken worden behandeld in volgorde van aanvraag.

Het ruilen van een dag waarop normaal gesproken opvang plaats vindt, maar waarop de opvang gesloten is niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de officiële feestdagen. Voor feestdagen wordt ook geen ruiltegoed toegekend. 

Wanneer Het Tuinhuis door onvoorziene omstandigheden haar deuren moet sluiten, worden er geen ruiltegoeden toegekend.

Vakanties

Het Tuinhuis hanteert de vastgestelde landelijke schoolvakanties. Ook tijdens deze vakantieweken kunt u gebruik maken van ruildagen. Voorafgaand aan de vakanties ontvangt u van Het Tuinhuis een mail met daarin het verzoek om eventuele ruildagen in de vakantie binnen 2 weken in Konnect aan te vragen. Minimaal 5 dagen van te voren wordt er bevestiging of afwijzing gegeven.

0-jarigen

Ruildagen bij 0-jarigen kunnen alleen ingezet worden als dit op de eigen groep mogelijk is, dit i.v.m. de wetgeving IKK. Bij kinderen boven een jaar kan er door de pedagogisch medewerker gekeken worden of het kind op een andere groep opgevangen kan worden, mits de ouders hiervoor akkoord hebben gegeven.

Peuteropvang

Het ruildagen beleid is ook van toepassing op de kinderen van de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

BSO - Studiedagen

Het Tuinhuis vangt kinderen op van meerdere scholen, zowel in Bodegraven als in Boskoop. Alle scholen hebben studiedagen en sommige scholen hebben ook een extra vakantieweek.

Bij studiedagen of extra vakantie van de school biedt Het Tuinhuis onder een aantal voorwaarden opvang. Deze voorwaarden zijn:

  • De aanvraag voor extra opvang dient minimaal 3 weken van te voren aangevraagd te zijn.
  • De opvang vindt doorgang als er minimaal 3 aanmeldingen zijn.

De opgebouwde ruiltegoeden kunnen ook worden ingezet voor het afnemen van studiedagen.