Opgroeien doe je in het groen

Het Tuinhuis biedt opvang op 4 prachtige locaties in Boskoop en Bodegraven.

Over Het Tuinhuis

Sinds februari 2003 biedt Het Tuinhuis opvang voor kinderen vanaf 6 weken tot 12 jaar. Het Tuinhuis biedt kinderopvang in een veilige kindvriendelijke omgeving. Een omgeving waarin het kind zich geborgen voelt en waarin het voldoende uitdaging en stimulans krijgt, zodat het zich in alle vrijheid en in eigen tempo kan ontwikkelen. Het kind groeit op tot een zelfredzaam persoon met een positief zelfbeeld, dat zich bewust is en respect heeft voor alles wat leeft en voor zijn/haar omgeving. Onze visie ondersteunen we door te werken met het ZaaiGoed. Wat je zaait, is wat je oogst!