Buitenschoolse opvang

Het Tuinhuis biedt op meerdere locaties buitenschoolse opvang

Het Tuinhuis biedt buitenschoolse opvang op 3 locaties. Om u een indruk te geven van de locaties kunt u onderstaande filmpjes bekijken:

Locatie Mendelweg in Boskoop

Locatie Overslag Boskoop

Locatie Bodegraven

De BSO aan de Overslag bestaat al sinds mei 2010. Deze locatie is onderverdeeld in 4 verschillende groepen. 
De BSO aan de Mendelweg is in juli 2014 geopend, tegelijkertijd met de opening van deze locatie. Deze locatie is verdeel over 3 locaties op loopafstand. 
De BSO in Bodegraven worden alleen kinderen opgevangen van de scholen in Bodegraven. Op dit moment plaatsen wij op de BSO alleen kinderen van gezinnen die al bij ons bekend zijn. 

Wat gebeurt er op de BSO na schooltijd:

De kinderen worden opgehaald uit school, dan is er een drink- en eetmoment. Er worden verschillende activiteiten aangeboden op de BSO en indien wenselijk een huiswerkmoment. 

Bij het aanbieden van de activiteiten volgen wij het ZaaiGoed programma en komen de volgende zaken aan bod:

- Activiteiten buiten bestaan uit (tik)spelletjes, speurtocht, vrij buiten spelen, natuur activiteiten enz. Variërend naar leeftijdscategorie en behoefte van de      kinderen. Het aanbod geven wij zoveel mogelijk in de directe omgeving rond de BSO. Met de kinderen bij de Overslag gaan we naar de speeltuin in de Nieuwstraat    of het plein van de Hortusschool. Met de kinderen van de Mendelweg kunnen we naar het Gouwebos en de kinderboerderij.

- Activiteiten binnen kunnen bestaan uit spelletjes, knutselen, bouwen met Lego en Kapla, dansen op muziek, koekjes bakken, kleuren enz.

- Soms worden de activiteiten voor de hele groep aangeboden, dan weer verschillende gevarieerde keuzes voor de kinderen. Allen passend naar de
   behoefte van de kinderen. Een aanbod wat elke dag varieert, zodat iedereen het leuk kan hebben. Geen zin hebben hoort er ook bij maar het is
   belangrijk om het kind te volgen en te blijven kijken naar het individuele kind.

- Op de Overslag kunnen we sportief gebruik maken van gymzaal de Biezen, wanneer vanwege het weer het buiten spelen niet meer lukt. We maken gebruik van de     gymzaal op de donderdagen, met als doel de kinderen te laten ontladen en te motiveren voor een leuke sportactiviteit in een ontspannen   
   omgeving.

- Het Tuinhuis staat voor buiten leren en genieten en dit doen we dan ook zoveel mogelijk. Ieder moment buiten is een waardevol moment die uw kind zal bij blijven.

ZaaiGoed programma:

We vinden het belangrijk om vanuit één visie te werken, zodat herkenning voor het kind vertrouwen geeft. Wij geloven in het gegeven dat wanneer een kind  groeit in het zelfvertrouwen, er ruimte komt om op te groeien tot een volwassenen met unieke talenten.
Ieder kind heeft in onze ogen talenten, die op een eigen plek in de wereld ingezet kunnen worden. 
Wij dragen graag bij aan het ontwikkelen van dit zelfvertrouwen, zodat het kind nu en later ook als volwassene, durft te zijn wie het is. www.essisme.nl

BSO de Overslag:

De naschoolse opvang bij de Overslag is geopend vanaf het moment dat de scholen uitgaan. Wij hebben een samenwerking met de Rehoboth en de Hortus. De kinderen van de Overslag worden na schooltijd lopend opgehaald. De schooltijden liggen vrij dicht bij elkaar en bieden allen een continurooster aan. Op de website van de scholen kunt u alle schooltijden zien. Op woensdagmiddag zijn deze scholen gesloten vanaf 12.15 uur en wordt op de BSO met de kinderen geluncht. Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 van de Rehoboth om 12.00 uur vrij en dan bieden wij ook opvang aan en lunchen we met elkaar.

We hebben op de BSO 2 verschillende groepen die op leeftijd zijn ingedeeld.

De benedenverdieping heet de Stekkies 1 en 2, daar zitten kinderen van 4 t/m 5 jaar. Boven heten de groepen Tuinders 1 en 2, daar zitten de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Uiteraard is dit een richtlijn en proberen we ook te kijken naar vriendjes en interesses van kinderen.

Op woensdag en vrijdag hebben we één groep met alle leeftijden bij elkaar. 

BSO Mendelweg:

Aan de Mendelweg wordt er BSO aangeboden voor alle scholen in West; Dit zijn de Zevensprong en Immanuel.

Kinderen op de Immanuelschool gaan alle dagen tot 14.00 uur naar school en worden met de bakfiets of BSO bus opgehaald i.v.m. de afstand waarbij de pedagogisch medewerkers bevoegd zijn om deze te besturen. Mocht het nodig zijn, worden de kinderen ook lopend opgehaald. 

De Zevensprong bevind zich op loopafstand, de kinderen van deze school worden lopend opgehaald.

In het pand bevind één groep voor de BSO voor de kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. Op de kinderboerderij beschikken wij nog over een groep voor de BSO in de leeftijd van 4-7 jaar. De kinderen vanaf 7 jaar kunnen terecht bij de tennisvereniging. Deze locaties zijn op loopafstand van het hoofdgebouw. 

BSO Bodegraven:

BSO in Bodegraven verzorgt alle scholen in Bodegraven. Kinderen worden met een busje of de BSO-bus opgehaald i.v.m. de afstand waarbij de pedagogisch medewerkers bevoegd zijn om deze te besturen.

De Willibrord en de Beatrix school bevinden zich op loop afstand en voor de grotere kinderen is het een optie mocht het nodig zijn om lopend te worden opgehaald.

Het Tuinhuis in Bodegraven heeft een christelijke grondslag en wil kinderen graag de christelijke waarden en normen voorhouden die we kennen uit de Bijbel: liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte, natuur, eigenwaarde en materiaal.

Wij maken allen deel uit van Gods schepping. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Het Tuinhuis wil kinderen bewust maken van hun aandeel in de schepping.

Bij het eten wordt er met elkaar gebeden en er wordt stil gestaan bij de Christelijke feestdagen.

BSO pakketten:

Wij beschikken over 3 verschillende BSO pakketten. Een 52 weken pakket, dit is een pakket inclusief vakanties. Een pakket exclusief vakanties, uw kind is dan in schoolweken welkom op de BSO. En een los vakantiepakket.

Op alle locaties is er de mogelijkheid voor voorschoolse opvang. Deze kan op alle dagen aangevraagd worden. De locatie Overslag bied alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag VSO aan. De kinderen kunnen tussen 7.00 uur en 8.00 uur gebracht worden, zodat ze allemaal om half 9 op school zijn. Deze ochtend kunnen de kinderen met elkaar een spelletje doen, bouwen in de bouwkamer, speelhoeken of rustig wakker worden.

Op vakantiedagen is er de hele dag opvang en dan werken we met thema’s waarbij we de activiteiten daarop aanpassen. Zo proberen we grotere activiteiten aan te bieden, omdat we meer tijd hebben. Op deze dagen gaan we ook lekker veel naar buiten als het weer dat toelaat en proberen we wat extra’s te doen, zoals een uitje naar het bos, speeltuin o.i.d. De kinderen eten deze dagen ook fruit en brood op de BSO. Dit wordt verzorgd door Het Tuinhuis.

In de vakanties maken we gebruik maken van de busjes voor uitstapjes in de buurt, zoals het Gouwebos, de Schouw, het bos, de Zustertuin, een speeltuin enz. Op de momenten of dagen met minder kinderen is het mogelijk dat de groepen van de Overslag en de Mendelweg worden samengevoegd. Dit hoort u uiteraard op tijd van ons.

Komt uw kind al bij het Tuinhuis?

Het is gewenst dat de kinderen in het vierde jaar van het kinderdagverblijf (KDV) al vast snuffelen bij de BSO. Wij kennen deze kinderen al en het geeft voor uw kind een herkenning en meer vertrouwd gevoel voor hij of zij een doorstart maakt naar de basisschool.

Voor de ouders die al zijn ingeschreven op het Tuinhuis vragen wij ook het inschrijfformulier op onze website in te vullen. De datum van inschrijving is bepalend voor de volgorde van de eventuele wachtlijst. 

Kennismaken

Voor u als zoekende ouders is het erg zinvol om een kijkje te komen nemen en de sfeer samen met de kinderen te proeven. Tegelijkertijd kunt u veel vragen aan de pedagoog stellen maar eventueel ook een afspraak maken met de leidinggevende die u meer wegwijs kan maken in mogelijkheden en wensen.

Nieuwsgierig geworden? neemt u dan contact met ons op!

BSO Het Tuinhuis op Facebook

BSO Het Tuinhuis op Instagram