Colofon

Deze website is ontworpen door Nils & Paul in samenwerking met het Tuinhuis BV. De teksten zijn geschreven door medewerkers van het Tuinhuis BV en beeldmateriaal is eigendom van het Tuinhuis BV.

Alle rechten zijn voorbehouden aan het Tuinhuis BV, niets uit teksten, grafische voorstellingen en foto's op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of po enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het tuinhuis.