Disclaimer

Het Tuinhuis betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Het Tuinhuis BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomendheden in deze website.

Deze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden gehouden. Het Tuinhuis BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Het Tuinhuis BV houdt haar informatie zo actueel mogelijk.