Zijn wie je bent

ZaaiGoed van Essisme

Bij Het Tuinhuis werken wij met de Zaaigoed methode van Essisme, hieronder leest u een beknopt uitleg van wat Zaaigoed is. Voor een volledige uitleg en verdieping van het onderwerp verwijzen wij u graag naar Essisme.

Wat je Zaait is wat je oogst

Het Tuinhuis ondersteunt haar pedagogische visie door te werken met de ZaaiGoed methode. Deze methode ondersteunt pedagogisch medewerkers in hun belangrijke rol: bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen, de toekomstige generatie. 
Alles in deze methode draait om bewustzijn. Niet over goed of fout, maar bewust worden wat je doet en wat er dan
gebeurt. Het richt zich vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Het ZaaiGoed gaat ervan uit dat wat je zaait is wat je oogst. 


Van ik naar wij

De visie van Essisme gaat ervan uit dat wat je zaait is wat je oogst, niet alleen bij kinderen, maar ook bij elkaar als volwassenen.

“De oogst" heeft 2 belangrijke aspecten namelijk het IK en het WIJ.

Eerst het IK: de kinderen van nu ontwikkelen zich tot volwassenen die zichzelf goed kennen, die weten wat ze willen en wat hun talenten zijn. Ze staan in hun kracht en durven te zijn wie ze zijn.

En dan het WIJ: daarnaast ontwikkelen de kinderen zich tot volwassenen die zich bewust zijn van hun omgeving. Ze weten hoe ze zich als individu willen verhouden tot de wereld om hen heen en zijn in staat om, met respect voor de ander, trouw aan zichzelf te blijven.

Het effect van ZaaiGoed

Door als opvoeder thuis of als professional in de rol als tuinman bewust te zaaien bereiken we het volgende:

Dezelfde taal ZaaiGoed zorgt voor dezelfde taal tussen kind en opvoeder. Dit geeft meer begrip naar elkaar en maakt het praten met elkaar makkelijker.

Gelijkwaardigheid Opvoeders die met ZaaiGoed werken zien zichzelf in de rol van tuinman en beseffen dat zij ook veel van kinderen kunnen leren. Ze stemmen af op de behoefte van het kind en proberen te geven wat het kind in een situatie nodig heeft. En daarbij houden ze ook rekening met wat zij als opvoeder zelf nodig hebben.

Veilig klimaat Door het ZaaiGoed in te zetten, weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt en hebben ze duidelijkheid in wat er gaat gebeuren. We spreken een gemeenschappelijke taal dat stabiliteit en duidelijkheid geeft.

Sociaal-emotionele veiligheid in jezelf Door positieve boodschappen te zaaien zullen deze in de basis gaan wortelen. Het kind herinnert zich bijvoorbeeld: ik mag fouten maken, dus hoef ik mijzelf niet naar beneden te halen wanneer het misgaat. ZaaiGoed legt een basis voor de sociaal-emotionele veiligheid in jezelf. Je wordt minder ontvankelijk voor reacties uit de omgeving. Je kunt leven vanuit je eigen kracht.

Persoonlijke ontwikkeling opvoeder ZaaiGoed werkt goed voor alle leeftijden. Je kunt het heel goed op jezelf toepassen, ontdek wat bij jou gezaaid is. Kies of je het wilt behouden en zaai bij jezelf die zaadjes die je wilt ontwikkelen. Opvoeden wordt op deze manier een instrument tot persoonlijke ontwikkeling: zelf in je kracht komen staan. Zo kun je kinderen gaan helpen hetzelfde te doen.

Bewustere wereld en een mooie toekomstige generatie ZaaiGoed verspreidt zich. Wanneer je het zelf doet, zal dit bij een ander ook effect hebben. En wat je zaait, is wat je oogst. Kinderen die van jongs af aan met ZaaiGoed worden grootgebracht, bezitten daardoor alle positieve boodschappen. ZaaiGoed-kinderen worden ZaaiGoed-volwassenen!

Klik hier voor de ZaaiGoedliedjes zodat u ze thuis ook met de kinderen kunt zingen.